ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 สาย (LOAD CENTER)

รหัสสินค้า : TS1-0001

ราคา

4,800.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4,800.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 สาย (LOAD CENTER) พร้อมเมน/ราคายังไม่รวมลูก


  • CLC-12W 3P / 63A
  • CLC-12W 3P / 80A
  • CLC-12W 3P / 100A


  • CLC-18W 3P / 63A
  • CLC-18W 3P / 80A
  • CLC-18W 3P / 100A


  • CLC-24W 3P / 63A
  • CLC-24W 3P / 80A
  • CLC-24W 3P / 100A
  • CLC-24W 3P / 125A