CONSUMER UNIT (แบบครบชุด)

รหัสสินค้า : TS1-0004

ราคา

645.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 645.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

CONSUMER UNIT (แบบครบชุด)


 • CCU-04+2 16A ราคา 645 บาท/pcs.
 • CCU-04+2 50A ราคา 645 บาท/pcs.

**ตู้ครบชุด 4 ช่อง แต่ใส่ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์แค่ 2 ช่อง**


CONSUMER UNIT (แบบกันดูด+มีลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์)


 • CCUL-02+2 16A ราคา 1240 บาท/pcs.
 • CCUL-02+2 20A ราคา 1240 บาท/pcs.
 • CCUL-02+2 25A ราคา 1240 บาท/pcs.
 • CCUL-02+2 32A ราคา 1240 บาท/pcs.
 • CCUL-02+2 40A ราคา 1240 บาท/pcs.
 • CCUL-02+2 50A ราคา 1240 บาท/pcs.
 • CCUL-02+2 60A ราคา 1240 บาท/pcs.


 • CCUL-04+4 16A ราคา 1440 บาท/pcs.
 • CCUL-04+4 20A ราคา 1440 บาท/pcs.
 • CCUL-04+4 25A ราคา 1440 บาท/pcs.
 • CCUL-04+4 32A ราคา 1440 บาท/pcs.
 • CCUL-04+4 40A ราคา 1440 บาท/pcs.
 • CCUL-04+4 50A ราคา 1440 บาท/pcs.
 • CCUL-04+4 60A ราคา 1440 บาท/pcs.


 • CCUL-06+6 16A ราคา 1680 บาท/pcs.
 • CCUL-06+6 20A ราคา 1680 บาท/pcs.
 • CCUL-06+6 25A ราคา 1680 บาท/pcs.
 • CCUL-06+6 32A ราคา 1680 บาท/pcs.
 • CCUL-06+6 40A ราคา 1680 บาท/pcs.
 • CCUL-06+6 50A ราคา 1680 บาท/pcs.
 • CCUL-06+6+ 60A ราคา 1680 บาท/pcs.